PRIVACYVERKLARING

We hebben deze privacyverklaring zo veel mogelijk in Jip-en-Janneke-taal geschreven. Is er toch iets dat onduidelijk is, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Identiteit van de gegevensverwerker
Succesvol Balanceren 
www.succesvolbalanceren.nl
St. Ignatiusstraat 57
4817 KB Breda
+316 53 12 04 81
KvK: 69520429

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Succesvol Balanceren verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens zoals een vragenlijst, verslag van coachgesprek, testresultaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@succesvolbalanceren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Succesvol Balanceren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van gratis programma’s (e-book, videoserie, challenge, et cetera)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (in geval van bestelling van een fysiek product)
 • Om jouw groeiproces tijdens een training/ coaching te kunnen begeleiden
 • Succesvol Balanceren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming
Succesvol Balanceren neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Succesvol Balanceren) tussen zit.

Succesvol Balanceren gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Active Campaign
  Dit is een e-mailmarketing systeem. Als je je bij ons een (gratis of betaald) product aanvraagt via de website, wordt je aanvraag daarvoor in dit systeem verwerkt. Vanuit dit systeem ontvang je vervolgens de mails met de link naar de aangevraagde producten. 
 • WordPress
  Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website.
 • Woocommerce
  Dit is een webshop plugin, die draait op WordPress. Indien je een betaald product afneemt, zorgt deze plugin voor je winkelmandje en de juiste afhandeling.
 • Mollie
  Dit is een collecterende payment service provider, wat betekent dat zij je betaling afhandelen als je een betaald product bij ons afneemt (bijvoorbeeld middels iDEAL of creditcard).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Succesvol Balanceren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor een gratis product en/of onze nieuwsbrief hebben we enkel je voornaam en e-mailadres nodig. Indien je geen betaalde producten bij ons hebt afgenomen en je uitschrijft, verwijderen we je gegevens volledig uit ons systeem. We schonen onze systemen regelmatig op, doch uiterlijk eenmaal per jaar.
 • Als je bij ons een betaald product hebt afgenomen, hebben we meer gegevens van je. Wettelijk zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Daarna zullen we deze vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Succesvol Balanceren deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Succesvol Balanceren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Succesvol Balanceren jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Naam Jurisdictie Doel Welke gegevens
Facebook Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van berichten en advertenties op Facebook Naam, mailadres en FB-account
Google Analytics Uitvoerend Inzicht krijgen in het gebruik en daardoor verbeteren van de website en het aanbod Enel algemene gegevens – niet persoonlijk traceerbaar, zie verdere toelichting
Webkunner Uitvoerend Ondersteuning bij oplossen technische/ online problemen Enkel gegevens die online worden verwerkt (geen vragenlijsten en persoonlijke analyses)
DISC Factor Uitvoerend Antwoorden verwerken voor analyse rapporten NAW-gegevens en door persoon gegeven antwoorden.
externe coaches/trainers Uitvoerend Voor begeleiding tijdens training en coaching NAW-gegevens, vragenlijsten en analyes

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zoals bijna alle websites die je bezoekt, plaatst ook deze website cookies. Mensen hebben vaak een aversie tegen cookies, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in een browser van je computer, tablet of smartphone. Ze gaan uit van een win-winsituatie: ze helpen ons het gedrag van bezoekers te analyseren en daardoor onze website voor die bezoekers te verbeteren. Daardoor krijg je bijvoorbeeld onze pop-up niet zo vaak te zien, worden jouw voorkeursinstellingen behouden en kunnen we kijken welke pagina’s en berichten vaak en minder vaak gelezen worden.

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies, waarvoor geen extra toestemming van jou nodig is.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Via Google Analytics kunnen we o.a. bekijken met wat voor apparaat (laptop, mobiel, tablet) mensen onze site bekijken, maar ook wanneer en via welke kanalen. We hebben de laatste octet van IP-adres echter vermaskerd. Dat bekent dat we acties niet aan een specifiek adres/person kunnen herleiden. Daar gaat het ons ook niet om. Voor ons het enkel interessant om algemene inzichten te krijgen. Wij hebben met Google Analytics een bewerkersovereenkomst en ‘gegevens delen’ uitgezet. Dat betekent dat Google Analytics de gegevens van onze site niet mag gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Succesvol Balanceren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@succesvolbalanceren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Daarnaast adviseren wij het document te kenmerken met de tekst “ter beoordeling succesvol balanceren”. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Succesvol Balanceren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Succesvol Balanceren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@succesvolbalanceren.nl

Jouw beelden
Tijdens bijeenkomsten, trainings-/cursusdagen van Succesvol Balanceren worden regelmatig foto- en video-opnames gemaakt, welke voor trainings- en promotiedoeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, dat je op deze beelden zichtbaar bent. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aan ons laten weten via info@succesvolbalanceren.nl. We zullen in dat geval de desbetreffende foto- en/of video-opname verwijderen.

Jouw uitspraken
Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt, blijft onder ons. Dat geldt onder andere voor de teksten uit een persoonlijke mail of jouw uitspraken tijdens een live training. We respecteren je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming jouw quotes met naam en toenaam plaatsen. Indien we verzekerd zijn, dat de quote niet naar jouw te herleiden is en een inspiratiebron kan zijn voor andere ouders, kunnen we deze wel overnemen. Waar mogelijk zullen we ook in deze gevallen contact met je opnemen.

Tijdens onze live trainingen vragen we alle deelnemers de gedane uitspraken te respecteren en deze nooit zonder toestemming met anderen buiten de zaal te delen.

Indien je online reageert op één van onze artikelen (zoals blogs en social media posts) is je privacy jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen en datum
Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 4 januari 2019.

Pin It on Pinterest