<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var readingBar = document.getElementById("ds-reading-bar");<!-- [et_pb_line_break_holder] -->addEventListener("scroll", function (event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var total = document.body.scrollHeight - window.innerHeight;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> console.log(total);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> console.log(scrollY);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var percent = (window.scrollY / total) * 105;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (percent > 4) readingBar.style.width = percent + "%";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (percent == 100) readingBar.className = "finished";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else readingBar.className = "";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

#17 Als je Chief Happiness Officier bent, hoe happy is het dan thuis? met Paul Raaijmakers

mei 16, 2019

In deze podcast

Paul Raaijmakers

Chief Happiness Officer

St. Anna Zorggroep

2 kinderen

Je ontdekt

  • Of deze strategieën die hij gebruikt om werkgeluk te verhogen ook toepasbaar zijn binnen het gezin.
  • Hoe hij er voor zorgt dat zijn relatie niet het sluitstuk wordt.
  • Wat hij doet om zijn energie hoog te houden.
  • Wat hij bedoelt met ‘begrensde vrijheid’ en waarom dat voor kinderen zo belangrijk is.

#17 Als je Chief Happiness Officier bent, hoe happy is het dan thuis? met Paul Raaijmakers

Een gelukkige medewerker is creatiever, productiever en verzuimt minder (mede daarom investeren bedrijven in onze training ‘Leren Balanceren’). Chief Happiness Officer is een functie die in Nederland steeds populairder wordt. Paul Raaijmakers is zo’n officier van werkgeluk, bij de Sint Anna Zorggroep. Hele dagen bezig zijn met werkgeluk, hoe ziet dat er uit?

In mijn interview met Paul duik ik dieper in de wereld van Chief Happiness officers en (werk)geluk. In welke mate speelt het privéleven een rol bij werkgeluk? En zijn de strategieën die Paul voor zijn werk gebruikt ook door te vertalen naar het gezinsleven? Met andere woorden: is hij ook een Chief Happy Papa?

Pin It on Pinterest